Category Archives: Novinky

Když jsem se z oběti změnila v krásnou ženu

“Jsi pro mě inspirací, andělem a láskou.

Jsi pro mě důležitá, jako voda i vzduch.

Jsi vším, pro co stojí žít, bolet, smát se, brečet i vztekat se.

Neměň se, jsi nádherná taková, jaká jsi. Nic a nikdo za to nestojí.

Vážím si Tvé síly, odhodlání, srdečnosti a čestnosti. S.”

 

transformace vedomi

Napsala si a nakreslila dárek jedna z žen, aniž by tušila, že je to důležitá zpráva pro ni samotnou – jak mluvíme s ostatními, platí i pro nás samotné…

Skončil šestý workshop transformačního cyklu Vyléčení… Už druhého cyklu.

Během roku jsme sledovaly dalších 12 žen a jejich proměnu z “housenek” v “motýly”. Před rokem se sešla skupina roznorodých žen, které měly společnou jen touhu po poznání a vlastním rozvoji. Ne všechny věděly, co je čeká a ne pro všechny byly začátky snadné. Nové názory a postoje k jejich životním situacím pro ně nebyly vždy příjemné a leckdy až nepřijatelné, ale díky otevřenosti jejich mysli se postupně sžívaly s tím, co objevovaly.

Všechny tyto krásné ženy prošly celým cyklem Vyléčení bez většího zaváhání a výsledky na sebe nenechaly čekat. Transformace nejenom vnitřních prožitků,  ale v mnohém také vztahů s nejbližšími – rodiči, manžely, dětmi, kolegy. Některé nacházejí sílu k velkým životním změnám, jež by bez podpory Vyléčení zvládly jen velmi obtížně. Vyjadřují se ze svého srdce ke svým blízkým, lidem, kterých si váží.

Citát v úvodu Vám prozradí, jaký dokázaly v závěru Vyléčení najít vztah samy k sobě.

S nesmírným potěšením z rozvoje každé z vás se těšíme na nová setkávání v dalším cyklu Vyléčení.

Eva a Pavla

 

 

 


Děti potřebují obrovskou podporu dospěláků!

Category : Novinky

V Zemi Nezemi učíme děti věřit sobě i životu…
První dva listopadové semináře cyklu Země Nezemě pro 23 dětí byly fantastické! Vyzkoušeli jsme si procítit nejenom pohádku, ale i cestu do přírody za kořeny…

Prováděly jsme kluky a holky první důležitou součástí jejich života – uvědomovali jsme si svoje kořeny, sílu svou i svých předků, vše dobré, co nám dává Země, její sílu. Pomocí energií jsme ošetřili, co bylo potřeba. Děti si daly svá nová jména, vlastnosti, které chtějí posilovat. A nakonec se k nám přidaly i maminky.

Zeme_Nezeme_11_2015_039

Země Nezemě je cyklus provázející děti během školního roku. Nejenom, že se sejdeme každý druhý měsíc v Centru Spirála na aktivní seminář – v mezidobí plní děti doma s rodiči hravé úkoly a my je na dálku podporujeme. Závěrečná Země Nezemě nás čeká víkendová a prožijeme ji společně s maminkami na farmě.

Naše společnost nepřispívá tomu, aby děti zůstaly hravé, tvořivé, bezstarostné a spokojené samy se sebou. Většinové školství je zaměřeno na výkon, poměřování a hodnocení. I pro dospělého by bylo náročné zůstat sebevědomým a šťastným. Natož pro šesti, osmiletého kluka či holku, kteří touží objevovat a poznávat svět svým tempem, v láskyplném prostředí, při pohybu a hře… Děti potřebují cítit bezpodmínečnou lásku a respekt, aby z nich mohly vyrůst silní a milující lidé…

Vidíme, že společná práce na posilování vědomí, důvěry a sebehodnoty má obrovský smysl a věříme, že je ta správná doba ukázat dětem jejich vlastní sílu. Doufáme, že se nám to bude společně dařit.

Jak nám napsala jedna z maminek po prvním semináři Země Nezemě:

„… Jinak co pozoruji na synovi nejvíce, že je kontaktnější a neustále někomu vyjadřuje lásku. Naučil se správně napsat „Miluju tě“ a píše to všude, ve škole, v družině, doma, a na všechno 🙂
Takže když se vzteká a tluče pěstičkou do stolu, ale pak za pár minut napíše na lísteček, mami miluju tě, je všechno zase v pohodě 🙂
S bráchou nadále bojuje, ale prokládá to okamžiky obrovské lásky, kdy by ho umačkal a chce mu najednou pomáhat a chránit ho…“ Lenka
Děkujeme rodičům i dětem za důvěru v nás a těšíme se na další cestu… Lektorky Eva a Pavla.
Fotky z prvního dílu si můžete prohlédnout tady

Pro nové ženy

Category : Novinky

Otevíráme prostor všem ženám, které se chtějí stát tvůrkyněmi spokojeného života a vztahů.

Chceš i ty objevit svůj přirozený potenciál, rozvinout ho, používat a skrze sebe nechat projevovat vyšší principy?

 

Pod maskou úspěšné ženy, která zvládá práci, rodinu a je víceméně dobře zabezpečená, se skrývá

úplně jiná osoba. Leckdy jsi vystresovaná, přetížená, nervózní a z mnoha věcí vystrašená, bez

sebevědomí. Možná občas sáhneš i po antidepresivech, přijatelné formě, jak se znovu stát silnější a

lépe zvládat každodenní život. Třeba trpíš nějakými obtížemi, nemocemi, ať už ty sama, nebo tvé děti

či rodina.

 

Možná tvůj život vypadá jinak: nemáš dobrou práci ani rodinu, ale přesto – tvář, kterou ukazuješ

vnějšímu světu, je zcela odlišná od vnitřních pocitů, které cítíš. Výchova v ryze mužsky smýšlejícím

prostředí tě ovlivnila natolik, že jsi sama přestala své pocity vnímat.

V dnešní době je proto pro tebe vnitřní svět pocitů natolik vzdálený, že ho sama hodnotíš jako

neznámý a když jsi vyzvána, abys nalezla pocit, který v určité situaci u tebe převládá, nejsi ho schopna

ani nalézt, ani nazvat.

To komplikuje a ztěžuje jak terapeutickou práci, tak tvůj život jako takový. Ať už se snažíš přiblížit svým myšlením a jednáním mužskému způsobu sebevíc, svou nejhlubší

přirozenost zcela vymýtit nemůžeš.

 

Tvá skutečná síla se nachází právě v tvém cítění a niterných prožitcích. Sebelepší analýza nebude pro

tebe nikdy hluboce uspokojivá, pokud její výsledek neprocítíš jako ten správný. Maximálních výkonů

a výsledků budeš dosahovat, pokud budeš nejen vědět, ale především cítit, že jdeš správným

směrem. Dokud vykonáváš jen to, co ti někdo jiný řekl, způsobem, který sis neosvojila jako ten pro

sebe přirozený, nikdy nebudeš takovou činnost vykonávat pravdivě pro sebe.

Bude to povrchní, ochuzené o tvou vlastní tvořivost. A vždy budeš v takové činnosti závislá na

hodnocení druhých.  Dostáváš se do stavů frustrace a nejistoty.

Což je obrovská škoda.

 

Poklady ženské tvořivosti ukryté v každé ženě, jsou neuvěřitelným zdrojem bohatství krásy, lásky,

péče a radosti. Okovy výchovy, prostředí, minulých i současných situací jsou leckdy příliš pevné na to, abys je sama

dokázala odstranit, vyléčit šrámy a jizvy po nich.

 

Víme to, známe to.

Taky jsme si nechaly a necháváme pomoci, ale zároveň s uvolňováním stále jemnějších provázků,

které nás v lecčems ještě drží ve starých nefunkčních pořádcích, rosteme, rozevíráme svá křídla,

obohacujeme sebe i své okolí samy sebou, svými netušenými možnostmi, které se v nás stále silněji

probouzejí a vedou nás do barevnějších a přitažlivějších životních obzorů.

Spolu s námi se uzdravují naše rodiny, vztahy mezi lidmi kolem nás, i celý prostor, do kterého přímo

či nepřímo vstupujeme.

 

Jsme skrze to šťastné a těšíme se na každou další ženu, která se k nám přidá. Tedy i na tebe! Vyber si svou cestu k Vyléčení!


ROVNOVÁHA

Tags :

Category : Novinky

 

,  o kterou má smysl se pokusit.

 

V poslední době nás velmi zaujal článek „Od pěti k desíti“ v časopisu Respekt č. 39 na str. 30, který

poukazuje na mnohá fakta odhalující celkově se zlepšující situaci ve světě. Uvádí se zde, že např. za

posledních 25 let klesl o polovinu počet lidí, kteří trpí hlady, o tom, že při porodu dnes umírá

o polovinu méně žen než v roce 1990 a pátého roku se nedožije o 50 procent méně dětí.

 

Čtyř z osmi Rozvojových cílů tisíciletí OSN již bylo dosaženo.

Jak se dále píše v článku, podle výzkumů je většina obyvatel západního světa přesvědčena, že

chudoba, nemoci a zmar sužují planetu stále víc a že pomoc směrovaná bohatými zeměmi k těm méně rozvinutým má minimální efekt.

 

Stejně tak tomu bylo i před pár lety v Dánsku. Nicméně tamní aktivisté se rozhodli pro šíření

pozitivních zpráv. Shromáždili fakta a čísla poukazující na to, že svět je čím dál lepší místo k žití.

Během pěti let se z gesta stala masová akce, která reálně mění náladu ve společnosti. V této akci

spolupracují firmy, neziskovky, vláda, občané. Dánové se prostě dobrým zprávám nevyhnou.

 

A přesně to je i naším hnacím motorem pro práci s lidmi. Jak v poradně, tak v seminářích.

Uvědomění, že svět je přívětivé, bezpečné místo vhodné ke klidnému životu. Základní pocity

nejistoty, strachu a ohrožení jsou hlavním důvodem nepříjemností v životech nás všech. Strach, že se

neuživíme, že tu není místo pro všechny, že už je nás tady moc a další se sem hrnou…

 

Úměrně tomu, jak se nám daří místo strachu prožívat přijetí, otevřenost a spokojenost, snižuje se

napětí v nás i mezi lidmi, čímž zvyšujeme šanci na uspořádání světa, ve kterém bude dále spokojenost

Zda může tato snaha skutečně vyvážit přetrvávající podstatu života zaměřeného na tragédie, krize,

katastrofy a problémy, zůstává otázkou. Nicméně začít u sebe je to nejlepší, co můžeme udělat; k

A jak říkají aktivisté nejen z Dánska, O ROVNOVÁHU MÁ SMYSL SE ALESPOŇ POKUSIT.

Eva & Pavla


Co právě frčí?

Category : Novinky

Co právě „frčí“ za téma ve skupinách tří cyklů VYLÉČENÍ?
otec a syn
Tak, jak sledujeme u sebe a kolem sebe, jak se rozvíjejí témata v diskusních fórech cyklů Vyléčení, i jak se ukázalo v právě proběhlém semináři, ve vzduchu visí, je moc hezky vidět, vnímat i snad slyšet téma žena-muž. Velmi nás to těší, jelikož jsme přesvědčené, že toto téma bylo a vždy bude pro spokojený a naplněný život naprosto zásadní. Všude kolem v energiích je toto téma přítomné.
Se souhlasem Jany ze druhého cyklu VYLÉČENÍ se dělíme o velké uvědomění, ke kterému po semináři došla a je platné pro mnohé z nás:
Tenhle týden si nějak víc uvědomuju, že některým chlapům chybí dostatek prostoru, který jim partnerky zabírají už tím, že jsou tak samostatné, skvělé, silné osobnosti… a pro jejich realizaci už moc nezbývá nebo do toho ani nemají chuť. Tak je pak ani nemáme za co ocenit, pochválit a vážit si a oni to taaak potřebují… je to možné?” Ano, souhlasíme!!!
Pokud se k vám toto téma ještě zcela nepropracovalo, můžete ho začít pouštět do svého prostoru, abyste si připravovaly půdu pro zářivou budoucnost ve funkčním naplněném vztahu!!!
Více o tom, jak s uvědoměním, ke kterým docházíme v životě, pracovat, se učíme právě v Cyklech Vyléčení. Ty nám zároveň otevírají mysl právě proto, aby k nám uvědomění vůbec mohla přicházet…

Diskuze přihlášení