Pro nové ženy

Pro nové ženy

Category : Novinky

Otevíráme prostor všem ženám, které se chtějí stát tvůrkyněmi spokojeného života a vztahů.

Chceš i ty objevit svůj přirozený potenciál, rozvinout ho, používat a skrze sebe nechat projevovat vyšší principy?

 

Pod maskou úspěšné ženy, která zvládá práci, rodinu a je víceméně dobře zabezpečená, se skrývá

úplně jiná osoba. Leckdy jsi vystresovaná, přetížená, nervózní a z mnoha věcí vystrašená, bez

sebevědomí. Možná občas sáhneš i po antidepresivech, přijatelné formě, jak se znovu stát silnější a

lépe zvládat každodenní život. Třeba trpíš nějakými obtížemi, nemocemi, ať už ty sama, nebo tvé děti

či rodina.

 

Možná tvůj život vypadá jinak: nemáš dobrou práci ani rodinu, ale přesto – tvář, kterou ukazuješ

vnějšímu světu, je zcela odlišná od vnitřních pocitů, které cítíš. Výchova v ryze mužsky smýšlejícím

prostředí tě ovlivnila natolik, že jsi sama přestala své pocity vnímat.

V dnešní době je proto pro tebe vnitřní svět pocitů natolik vzdálený, že ho sama hodnotíš jako

neznámý a když jsi vyzvána, abys nalezla pocit, který v určité situaci u tebe převládá, nejsi ho schopna

ani nalézt, ani nazvat.

To komplikuje a ztěžuje jak terapeutickou práci, tak tvůj život jako takový. Ať už se snažíš přiblížit svým myšlením a jednáním mužskému způsobu sebevíc, svou nejhlubší

přirozenost zcela vymýtit nemůžeš.

 

Tvá skutečná síla se nachází právě v tvém cítění a niterných prožitcích. Sebelepší analýza nebude pro

tebe nikdy hluboce uspokojivá, pokud její výsledek neprocítíš jako ten správný. Maximálních výkonů

a výsledků budeš dosahovat, pokud budeš nejen vědět, ale především cítit, že jdeš správným

směrem. Dokud vykonáváš jen to, co ti někdo jiný řekl, způsobem, který sis neosvojila jako ten pro

sebe přirozený, nikdy nebudeš takovou činnost vykonávat pravdivě pro sebe.

Bude to povrchní, ochuzené o tvou vlastní tvořivost. A vždy budeš v takové činnosti závislá na

hodnocení druhých.  Dostáváš se do stavů frustrace a nejistoty.

Což je obrovská škoda.

 

Poklady ženské tvořivosti ukryté v každé ženě, jsou neuvěřitelným zdrojem bohatství krásy, lásky,

péče a radosti. Okovy výchovy, prostředí, minulých i současných situací jsou leckdy příliš pevné na to, abys je sama

dokázala odstranit, vyléčit šrámy a jizvy po nich.

 

Víme to, známe to.

Taky jsme si nechaly a necháváme pomoci, ale zároveň s uvolňováním stále jemnějších provázků,

které nás v lecčems ještě drží ve starých nefunkčních pořádcích, rosteme, rozevíráme svá křídla,

obohacujeme sebe i své okolí samy sebou, svými netušenými možnostmi, které se v nás stále silněji

probouzejí a vedou nás do barevnějších a přitažlivějších životních obzorů.

Spolu s námi se uzdravují naše rodiny, vztahy mezi lidmi kolem nás, i celý prostor, do kterého přímo

či nepřímo vstupujeme.

 

Jsme skrze to šťastné a těšíme se na každou další ženu, která se k nám přidá. Tedy i na tebe! Vyber si svou cestu k Vyléčení!


Diskuze přihlášení