ROVNOVÁHA

ROVNOVÁHA

Tags :

Category : Novinky

 

,  o kterou má smysl se pokusit.

 

V poslední době nás velmi zaujal článek „Od pěti k desíti“ v časopisu Respekt č. 39 na str. 30, který

poukazuje na mnohá fakta odhalující celkově se zlepšující situaci ve světě. Uvádí se zde, že např. za

posledních 25 let klesl o polovinu počet lidí, kteří trpí hlady, o tom, že při porodu dnes umírá

o polovinu méně žen než v roce 1990 a pátého roku se nedožije o 50 procent méně dětí.

 

Čtyř z osmi Rozvojových cílů tisíciletí OSN již bylo dosaženo.

Jak se dále píše v článku, podle výzkumů je většina obyvatel západního světa přesvědčena, že

chudoba, nemoci a zmar sužují planetu stále víc a že pomoc směrovaná bohatými zeměmi k těm méně rozvinutým má minimální efekt.

 

Stejně tak tomu bylo i před pár lety v Dánsku. Nicméně tamní aktivisté se rozhodli pro šíření

pozitivních zpráv. Shromáždili fakta a čísla poukazující na to, že svět je čím dál lepší místo k žití.

Během pěti let se z gesta stala masová akce, která reálně mění náladu ve společnosti. V této akci

spolupracují firmy, neziskovky, vláda, občané. Dánové se prostě dobrým zprávám nevyhnou.

 

A přesně to je i naším hnacím motorem pro práci s lidmi. Jak v poradně, tak v seminářích.

Uvědomění, že svět je přívětivé, bezpečné místo vhodné ke klidnému životu. Základní pocity

nejistoty, strachu a ohrožení jsou hlavním důvodem nepříjemností v životech nás všech. Strach, že se

neuživíme, že tu není místo pro všechny, že už je nás tady moc a další se sem hrnou…

 

Úměrně tomu, jak se nám daří místo strachu prožívat přijetí, otevřenost a spokojenost, snižuje se

napětí v nás i mezi lidmi, čímž zvyšujeme šanci na uspořádání světa, ve kterém bude dále spokojenost

Zda může tato snaha skutečně vyvážit přetrvávající podstatu života zaměřeného na tragédie, krize,

katastrofy a problémy, zůstává otázkou. Nicméně začít u sebe je to nejlepší, co můžeme udělat; k

A jak říkají aktivisté nejen z Dánska, O ROVNOVÁHU MÁ SMYSL SE ALESPOŇ POKUSIT.

Eva & Pavla


Diskuze přihlášení