VYLÉČENÍ – cyklus pro dospělé

 

Zřejmě už jste slyšeli,  co je podstatou spokojeného života – harmonická mysl, pozitivní přístup a myšlení atd…atd…

Už jste si to ale někdy zkusili? Učil vás někdo, jak přijmout své strachy, jak se zbavit svých omezení? Prováděl Vás někdo ročním cyklem?
Roční cyklus VYLÉČENÍ je pro všechny, kteří to se změnou svého života myslí vážně!

Projekt intenzivní proměny s roční podporou lektorek.
6 aktivních dvoudenních seminářů každý druhý měsíc.

  • V mezidobí podpora, cvičení a úkoly zadávané lektorkami.
  • Aktivní uzavřené diskuzní fórum – intenzivní podpora skupiny.
  • Skupina 10-12 účastníků.
  • Po absolvování cyklu další růst a možnost stát se lektorem VYLEČENI.
  • Účastníci VYLÉČENÍ pracují i se svými dětmi v rámci cyklu pro děti ZEMĚ NEZEMĚ.

VYLÉČENÍ vás naučí hledat oporu a odpovědi v sobě samých, důvěřovat si a vlastní moudrosti. Přijmete se, osvobodíte, začnete žít v harmonii a zdraví.

 

JAKÝ JE CÍL VYLÉČENÍ?

Za vyléčeného považujeme člověka ve chvíli, kdy  převzal zodpovědnost za svůj život, kdy se vzdal role oběti a vystoupil z ní a je si nyní vědom své osobní moci.
Dokáže vnímat různé roviny své osobnosti (tělesnou, intelektuální, emocionální), dává jim prostor pro uplatnění, pečuje o ně a dokáže tvořivě využívat svých přirozených schopností.
Jeho život není konstantně prožíván jako blažený, ale je přijímán jako zdroj trvalého rozvoje a rozšiřování vědomí.

Přihlašte se zde anebo pište na vyleceni@vyleceni.info. Více najdete v Harmonogramu.

BLIŽŠÍ POPIS ROČNÍHO CYKLU

Na semináři, kdy se setkáváte s námi a skupinou, je prostor ke zpracování vašich stěžejních témat, kterými žijete. Témat, kde cítíte stres, všeho, v čem vám není dobře, všeho, kde potřebujete získat klid a odstup, abyste mohli nahlédnout potřebné souvislosti a mohli vnímat, jak a kudy vede optimální cesta. Vykročit ze zajetí svých návyků nebývá vždy snadné, a proto vnímáme motivaci a energetickou podporu, které se vám skrze nás a skupinu dostane, jako nezbytnou. Známe to všichni, rozhodnout se je jedna věc, ale vytrvat a důsledně kráčet, je dost náročné a naše odhodlání bývá podrobováno zkouškám, zda to myslíme vážně, či sklouzneme do vyjetých kolejí.

Vytváříme tudíž pro vás po celý rok zázemí, základnu, oporu a láskyplné vedení, abyste potřebné změny, které jsou v souladu s vámi a vaším přirozeným nastavením, mohli uvádět postupně a jemně v život. Máte možnost být s námi i se skupinou po celý rok v kontaktu skrze soukromé diskusní fórum, které slouží pro sdílení vašich vnitřních pochodů a uvědomění a je tak silným obohacením procesu každého účastníka. Vše, co je sdíleno, my vnímáme a hledáme nejlepší způsoby pro efektivní pomoc. Zároveň máte báječnou příležitost čerpat z rozvoje všech, kteří jdou s námi i v dalších skupinách a seminářích, jelikož vám zprostředkováváme energetické spojení a propojení všech pokroků.

Společně tedy znatelně rozvineme vaši vnímavost, přijímání života v souvislostech a s nadhledem tak, aby se vám život odvíjel ke zdraví, radosti, hojnosti a vy mu to umožňovali.
 
To hlavní máte v sobě, tak pojďte společně s námi ten krásný dárek rozbalit a užívat si ho!
Cena ročního provázení 24 000 Kč, při platbě najednou 10% sleva.

2. ROČNÍK

Základní cyklus VYLÉČENÍ, 1. ročník, kterým absolvent úspěšně projde, ho vybaví technikami zvládání ega a vyvede ho z role Oběti do role Tvůrce.

Aby poté měl zájemce další příležitost systematického seberozvoje, poskytujeme navazující program.

Tak jak společně se studenty již nějaký čas jdeme, intenzivně vnímáme potřebu průběžného rozvoje osobnosti každého člověka, jelikož jsme měly příležitost sledovat, jak zastavený proces rozvoje komplikuje život.

Jsme si vědomy toho, že každý člověk má svou práci, své zaměření, své starosti. A proto pro sledování energetických procesů univerza a jeho podpory v uzdravování životních témat nemusí být úplně snadné a v běžném životě plynule aplikovatelné. A protože právě tato oblast je náplní našeho pracovního života, jsme zde, abychom v tomto směru pomáhaly. Tím, že se tímto způsobem věcmi zabýváme, hledáme podstatu a vybíráme nejdůležitější poselství, která posléze předáváme. Zájemci se tak mohou stále věnovat svému zaměření a přitom zůstávat v optimálních vibracích.

Jak to vidíme s hranicemi vlastních možností, se můžete dočíst zde http://vyleceni.info/category/novinky/

2. ročník Vyléčení, zahrnuje 5 workshopů v průběhu roku. Jejich termíny naleznete v Harmonogramu

Tato frekvence setkání je potřebná právě proto, abychom kráčely v souladu s aktuálním děním a vývojem světa hladce a radostně.

Cena zahrnuje průběžné systematické vedení. Aktuální podporu poctivě navnímávanou dle potřeb celé skupiny, včetně předávání zkušeností z naší individuální praxe i skupinových prací ostatních ročníků Vyléčení. K tomu otevřený prostor pro sdílení, ve kterém jsme se studenty a vyjádřením i energeticky přispíváme k uvědomění si podstaty problémů i k vynesení úspěchů do vědomí a opření se o ně v praxi.

Cena ročního provázení zahrnující semináře a komplexní podporu v mezidobí je 18 000 Kč při jednorázové platbě.

3. ROČNÍK

Ve 3. ročníku Vyléčení pokračují ti absolventi přecházejících ročníků, kteří považující systematický rozvoj sebe sama za příjemnou součást života a vyhovuje jim provázení, které jim projekt Vyléčení poskytuje.

Během 5 setkání se průběžně aktualizují schopnosti každého jednotlivce v souladu s jeho nejvyšším dobrem a aktuálním děním, které se ve spojení světa materiálního a duchovního odehrává. Propojením těchto kvalit pak můžeme tvořit své nejlepší vyjádření v realitě a užívat si život ve svobodě, radosti, naplnění i spolupráci.

Cena ročního provázení zahrnující semináře a komplexní podporu v mezidobí je 18 000 Kč při jednorázové platbě.

 


Translate »