Rozhovor – Harmonizační setkání

Klára Csirková s lektorkami Evou Korbelovou a Pavlou Holubovou

Projekt Vyléčení má v nabídce seminářů a akcí i pravidelná Harmonizační setkání. Co to znamená?

Jedná se o čtyřhodinové pracovně-prožitkové setkání, na kterém se s pomocí energie (se kterou již umíme pracovat každý dle nabytých schopností) vylaďujeme na změny, které život přináší.

Pro koho je takové setkání-seminář určeno?

Pro každého, kdo má chuť prohlubovat své možnosti a schopnosti využití energie. Pro absolventy seminářů reiki  a Energie života, cyklů Vyléčení, ale i pro „nezasvěcence“. Pro každého, kdo chce získat naladění, uklidnění, náhled, podporu, radost a zdraví.

Jak Harmonizační setkání připravujete?

Každé setkání je vlastně výsledkem dvou až tříměsíčního období, ve kterém společně sbíráme zkušenosti, hledáme souvislosti, vycházíme z informací, které nalézáme při konzultacích osobních či telefonických, kterými nás naši klienti zahrnují, když potřebují pomoc. Shrnujeme situace a témata, která jsou aktuální. Vlastně to funguje tak, že v určitém období všichni přicházejí s podobnými tématy. Možná jste si toho již také všimli, že když něco řešíte, řeší podobné věci i lidé kolem vás. Všichni žijeme ve stejné době a jsme ovlivňováni stejnými energetickými změnami, které v nás otevírají určitá témata.

My vlastně během celého období pozorujeme a zpracováváme podněty a na Setkání s energií potom předáváme velmi jemnou a přijatelnou formou každému, kdo je pro přijetí připraven. Jedná se o výstup, který je výsledkem veškeré naší práce v poradně, v seminářích a je přetaven osobními zkušenostmi.

Jak setkání probíhají?

Scházíme se ve skupině přibližně 10-12 lidí, aby  mohl být zachován individuální přístup. Po krátkém seznámení se a propojení skupiny si popovídáme o uplynulém období a o tom, co se jeví jako aktuální téma k „řešení“.

Během setkání společně vytváříme prostředí, ve kterém může dojít k přijetí a zakomponování cenných výsledků dlouhodobější práce do nitra tak, aby se staly funkčními v běžném životě.

Ve dvojicích nebo v menších skupinkách se pomocí energií „poladíme“ a zharmonizujeme. Nejvíce se těšíme na ohromnou sílu skupiny při společném práci s energií.

Velmi obohacující a nenahraditelné je  i společné sdílení prožitků. Celé skupině pomáhá v uvědoměních, která jsou nezbytná pro uskutečnění pozitivních změn v našich životech.

Nedílnou součástí je zodpovídání dotazů a nejasností, se kterými se účastníci setkávají či potýkají ve svých životech.

 Vím, že i po setkání jste s účastníky v kontaktu a oni mezi sebou, můžete k tomu říct více?

Ano, to je pravda. Vždy si na závěr dohodneme určitý den a hodinu, kdy si celá skupina vzájemně tzv. „posílá“ energii na dálku. Pro nezasvěcené to možná zní zvláštně, ale pokud nevěříte v účinky, přijďte a vyzkoušejte ☺!

Pokud mají účastníci zájem, mohou na těchto setkáních získat kontakty na další lidi, kteří s energií pracují, a tak mají možnost se vzájemně podpořit tak, jak potřebují.

Jak byste jednoduše vystihly přínos Harmonizačních setkání ve vašem provedení?

Setkání probíhají v Centru Spirála, takže naše motto: SOUNÁLEŽITOST, SÍLA, SEBE-LÁSKA, SEBE-VĚDOMÍ, SEBE-PŘIJETÍ

K čemu je pro každého dobré pravidelná účast na Harmonizačních setkáních?

Právě svou pravidelností. Vnímáme setkání  jako vědomou prevenci a „pravidelnou údržbu“ našeho energetického systému těla tak, aby mohlo fungovat tak nejlépe, jak může. Víme dobře, že i kapacita těla je omezená a vyčerpatelná a že abychom mohli žít ve zdraví a síle, je nutné o něj pečovat. Jsme si jisté tím, že právě péče o vědomou, podvědomou i tělesnou úroveň v rovnováze, tak jak to děláme právě na setkáních, je to, co nám ke zdraví a pohodě nesmírně pomáhá. Prevence, díky které můžeme plout životem v láskyplném přístupu sám k sobě.

 

 

 


Translate »