Krůčky k Vyléčení

KRŮČKY
aneb setkání a relaxace

Miniseminář „Krůčky“ jsou pro nás symbolem cesty k vlastní pohodě.

Zahrnují seznámení s aktuálními možnostmi úspěšného ladění sebe sama
uvolnění stresu, odložení zátěží
a především aktivaci radosti a síly i relaxaci.
Tak, abychom mohli láskyplně plout v řece života.

Neustálý vývoj života přináší potřebu využívat schopnost přizpůsobovat se změnám.
Na každého z nás působí celospolečenské vlivy a ať chceme či nechceme, jsou silné a probíhají stále.
Naše výbava a rychlost reakcí ne vždy umožňuje plynulé automatické přizpůsobení se.
Z našich zkušeností v práci s lidmi vyplývá občasná nutnost pomoci, odstranění blokád, které brání dalšímu rozvoji.

Krůčky jsou tady pro ty, kdo cítí potřebu být s vývojem v souladu a nebýt na to sami.

9. 11. 2018, 16-20 hod.
cena: 1 000 Kč

Přihlásit se na setkání můžete zde. Harmonogram a příští termíny najdete zde.

Pravidelně navštěvuji u lektorek Evy a Pavly Krůčky k vyléčení ( dříve reiki setkání ), protože mě těší sounáležitost podobně naladěných lidí a přínos těchto podvečerů pro moje zdraví a pohodu. Vždy se naučím něco nového, dojdu k určitému uvědomění, energeticky pomůžu sobě i ostatním…

Pokud se rozhodujete, jestli je Krůčky k vyléčení vhodné i pro Vás, přečtěte si rozhovor přibližující jeho atmosféru a náplň.

Klára Csirková s lektorkami Evou Korbelovou a Pavlou Holubovou

Projekt Vyléčení má v nabídce seminářů a akcí i pravidelné KRŮČKY K VYLÉČENÍ. Co to znamená?

Jedná se o čtyřhodinové pracovně-prožitkové setkání, na kterÉM se s pomocí energie (se kterou již umíme pracovat každý dle nabytých schopností) vylaďujeme na změny, které život přináší.

Pro koho je takové setkání-seminář určeno?

Pro každého, kdo má chuť prohlubovat své možnosti a schopnosti využití energie. Pro absolventy seminářů reiki  a Energie života, cyklů Vyléčení, ale i pro „nezasvěcence“. Pro každého, kdo chce získat naladění, uklidnění, náhled, podporu, radost a zdraví.

Jak KRŮČKY K VYLÉČENÍ připravujete?

Každé setkání je vlastně výsledkem dvou až tříměsíčního období, ve kterém společně sbíráme zkušenosti, hledáme souvislosti, vycházíme z informací, které nalézáme při konzultacích osobních či telefonických, kterými nás naši klienti zahrnují, když potřebují pomoc. Shrnujeme situace a témata, která jsou aktuální. Vlastně to funguje tak, že v určitém období všichni přicházejí s podobnými tématy. Možná jste si toho již také všimli, že když něco řešíte, řeší podobné věci i lidé kolem vás. Všichni žijeme ve stejné době a jsme ovlivňováni stejnými energetickými změnami, které v nás otevírají určitá témata.

My vlastně během celého období pozorujeme a zpracováváme podněty a na Setkání s energií potom předáváme velmi jemnou a přijatelnou formou každému, kdo je pro přijetí připraven. Jedná se o výstup, který je výsledkem veškeré naší práce v poradně, v seminářích a je přetaven osobními zkušenostmi.

Jak Krůčky probíhají?

Scházíme se ve skupině přibližně 10-12 lidí, aby  mohl být zachován individuální přístup. Po krátkém seznámení se a propojení skupiny si popovídáme o uplynulém období a o tom, co se jeví jako aktuální téma k „řešení“.

Během setkání společně vytváříme prostředí, ve kterém může dojít k přijetí a zakomponování cenných výsledků dlouhodobější práce do nitra tak, aby se staly funkčními v běžném životě.

Ve dvojicích nebo v menších skupinkách se pomocí energií „poladíme“ a zharmonizujeme. Nejvíce se těšíme na ohromnou sílu skupiny při společném práci s energií.

Velmi obohacující a nenahraditelné je  i společné sdílení prožitků. Celé skupině pomáhá v uvědoměních, která jsou nezbytná pro uskutečnění pozitivních změn v našich životech.

Nedílnou součástí je zodpovídání dotazů a nejasností, se kterými se účastníci setkávají či potýkají ve svých životech.

 Vím, že i po setkání jste s účastníky v kontaktu a oni mezi sebou, můžete k tomu říct více?

Ano, to je pravda. Vždy si na závěr dohodneme určitý den a hodinu, kdy si celá skupina vzájemně tzv. „posílá“ energii na dálku. Pro nezasvěcené to možná zní zvláštně, ale pokud nevěříte v účinky, přijďte a vyzkoušejte ☺!

Pokud mají účastníci zájem, mohou na těchto setkáních získat kontakty na další lidi, kteří s energií pracují, a tak mají možnost se vzájemně podpořit tak, jak potřebují.

Jak byste jednoduše vystihly přínos KRŮČKY K VYLÉČENÍ ve vašem provedení?

Setkání probíhají v Centru Spirála, takže naše motto: SOUNÁLEŽITOST, SÍLA, SEBE-LÁSKA, SEBE-VĚDOMÍ, SEBE-PŘIJETÍ

K čemu je pro každého dobré pravidelná účast na KRŮČKY K VYLÉČEN?

Právě svou pravidelností. Vnímáme Krůčky  jako vědomou prevenci a „pravidelnou údržbu“ našeho energetického systému těla tak, aby mohlo fungovat tak nejlépe, jak může. Víme dobře, že i kapacita těla je omezená a vyčerpatelná a že abychom mohli žít ve zdraví a síle, je nutné o něj pečovat. Jsme si jisté tím, že právě péče o vědomou, podvědomou i tělesnou úroveň v rovnováze, tak jak to děláme právě na setkáních, je to, co nám ke zdraví a pohodě nesmírně pomáhá. Prevence, díky které můžeme plout životem v láskyplném přístupu sám k sobě.